• Periudha e promovimit: 180 ditë nga data e regjistrimit të referimit ose derisa ftuesi dhe referimi së bashku të kenë fituar një total prej 5,000 USDC.
  • Promovimet: Fitoni 20% në tarifat e tregtimit të miqve tuaj dhe ata do të fitojnë 10% mbrapa (Gjithsej 5,000 USDC)