• Период на промоција: 180 дена од датумот на пријавување на упатувањето или додека поканувачот и упатувањето заедно не заработат збир од 5.000 USDC.
  • Промоции: Заработете 20% од таксите за тргување на вашите пријатели и тие ќе заработат 10% назад (Вкупно 5.000 USDC)