• دوره ارتقاء: ‫ 180 روز از تاریخ ثبت نام ارجاع یا تا زمانی که دعوت کننده و ارجاع کننده با هم مجموعاً 5000 USDC به دست آورند.
  • تبلیغات: ‫ 20٪ از کارمزد معاملاتی دوستان خود را به دست آورید و آنها 10٪ باز پس خواهند گرفت (مجموع 5000 USDC)