• Промоционален период: 180 дни от датата на регистрация на реферала или докато канещият и рефералът заедно спечелят обща сума от 5000 USDC.
  • Промоции: Спечелете 20% от таксите за търговия на вашите приятели и те ще спечелят 10% обратно (общо 5000 USDC)