• Rag'batlantirish davri: Yo'naltiruvchi ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab 180 kun yoki taklif qiluvchi va tavsiyanoma birgalikda 5000 USDC yig'ishguncha.
  • Aktsiyalar: Do'stlaringizning savdo to'lovlaridan 20% ishlang va ular 10% qaytarib oladilar (jami 5000 USDC)