• Mahabat döwri: Ralollama gol çekilen senesinden 180 gün ýa-da çakylyk we ugradyş bilelikde 5000 USDC jemlenençä.
  • Mahabatlandyryş: Dostlaryňyzyň söwda töleglerinden 20% gazanyň we olar 10% yzyna gazanarlar (Jemi 5000 USDC)