Poloniex Придружна програма - Poloniex North Macedonia - Poloniex Северна Македонија

Како да се приклучите на придружната програма и да станете партнер во Poloniex

Детали за програмата:

Ниво

Награда за упатување

Попуст за тргување

Стапка на награда на поканувачите

Период на важност

Стапка на попуст на поканетите

Период на важност

Основна програма

20%

Неограничено

10%

60 дена

Програма за упатување на Poloniex-Stars

( Аплицирај сега )

До 50%

Неограничено

10%

60 дена

 • Наградите ќе им се исплаќаат на поканувачите и упатувачите еднаш секој ден во USDT;
 • Наградите за тргување на самото место и маржата се пресметуваат врз основа на надоместоците за нето-спот и маргина за тргување платени од рефералите. Основните награди за упатување на фјучерси се пресметуваат врз основа на надоместоците за тргување генерирани од вистинскиот обем на фјучерс тргување на препораките;
 • Нема временско ограничување за наградите за тргување со самото место и маргина на поканетите, додека рефералите имаат право да ги добијат наградите до 60 дена од датумот на нивното регистрирање. Нема временско ограничување за наградите за тргување со фјучерси на поканувачите, додека рефералите имаат право да ги добијат наградите до 60 дена од денот кога ќе овозможат тргување со фјучерси. Сепак, наградите на поканувачите ќе бидат неважечки штом нивните препораки ќе станат ВИП или маркет-мејкери;
 • Корисниците на ниво 1 и 2 можат да учествуваат во програмата за упатување. Нема ограничување на бројот на корисници што секоја сметка може да ги покани. Упатувањето може да се поврзе само со еден повикувач, а упатувањето мора да го внесе кодот за упатување на поканувачите кога креирате сметка на Poloniex;
 • Клиентите не можат да поканат сметки во сопственост или контролирани од постоечки клиенти на Poloniex. Откако ќе се открие ова однесување, ќе бидете дисквалификувани од Програмата за упатување и сите неплатени заработени или натрупани награди за упатување ќе бидат веднаш откажани;
 • Не можеме да прифаќаме препораки од и не можеме да исплатиме награди на сметки на клиенти кои се замрзнати, затворени или се базирани надвор од земја во списокот на забранети земји.
 • Poloniex Official го задржува правото на конечно толкување и ревизија на оваа програма. Доколку е потребно, Poloniex Official има право да ги менува деталите за програмата по сопствено наоѓање без претходно известување до вас. Во случај на измена, ажурирањата веднаш ќе бидат објавени на официјалната веб-страница на Poloniexs. Ве молиме проверете ги најновите информации навремено на нашата веб-страница. Со продолжување на учеството во програмата по објавувањето на горенаведените промени, се смета дека сте се согласиле и сте ги прифатиле промените на Poloniexs во деталите за програмата. Доколку не се согласувате со измените на деталите на оваа програма, веднаш треба да се повлечете од оваа програма;
 • Poloniex го задржува правото да ги дисквалификува сите корисници за кои се знае или постои сомневање дека ги измамиле или ги прекршиле правилата, во кои случаи сите нераспределени награди ќе бидат веднаш избришани. Учесниците нема да се вклучат во нелегални активности во име на Poloniex, а оние кои ги прекршуваат правилата и прописите на Poloniex ќе одговараат.

Правила и услови:

 1. Како да поканите : можете да ги поканите вашите пријатели да се регистрираат за Poloniex и да овозможат тргување со фјучерси преку линкот за упатување или кодот што го споделувате. За секој надоместок за тргување направен од пријателите што ги поканите, ќе се генерира соодветен дел од наградите за тргување (награди за упатување и попусти за тргување);
 • Нема ограничување на бројот на упатувања на сметката;
 • Ако надоместоците произлегуваат од фјучерс тргување на вашите пријатели, од вас се бара да ја овозможите вашата фјучерс сметка за да ги добиете наградите;
 • За да ја добиете вашата ексклузивна врска и код за упатување, ве молиме најавете се на вашата сметка преку официјалната веб-страница на Poloniex и потоа кликнете на Поставки - Препораки ;
 1. Како да добивате награди : Наградите за тргување ќе бидат дистрибуирани на трговските сметки и на повикувачите и на поканетите во USDT ;
 • 20% основните награди за упатување на фјучерси за поканувачите ќе бидат дистрибуирани на нивните фјучерс сметки на Т+1 ден (следниот ден) во USDT;
 • Попустите за тргување со фјучерси од 10% за поканетите се пресметуваат 60 дена откако тие овозможиле тргување со фјучерси и се дистрибуираат на нивните фјучерс сметки на Т+1 ден (следниот ден) во USDT. Во моментов, нема ограничувања за тоа колку награди за упатување на фјучерси и попусти за тргување можат да заработат поканувачите и поканетите;
 1. Период на важност за награди за тргување :
 • Период на важност за награди за упатување на поканувачите : Основните награди за упатување на фјучерси што ги заработуваат поканувачите кога поканетите тргуваат со фјучерси не подлежат на никакво ограничување во однос на периодот на важност.Забелешка: Само новите пријавувања можат да генерираат награди за упатување откако ќе стапи во сила програмата за фјучерс за упатување;
 • Период на важност за попусти за тргување со фјучерси на поканетите : Почнувајќи од датумот на овозможување на нивните фјучерс сметки , поканетите ќе уживаат 60 дена попуст за тргување со фјучерси.Забелешка: Само новите пријавувања можат да генерираат попусти за тргување откако ќе стапи во сила програмата за упатување на фјучерси;
 1. Пресметка на награда :
 • Основни награди за упатување за повикувачот = вистински обем на тргување со фјучерси на поканетиот * такса за тргување * стапка на награда на поканувачите
 • Попусти за тргување за поканетиот = вистински обем на тргување со фјучерси на поканетиот * такса за тргување * стапка на попуст за поканети
 • Наградите за упатување на фјучерси не се применуваат кога поканетите се ВИП личности од фјучерси или креатори на пазарот
 1. Придружете се на програмата за упатување ѕвезди на Poloniexs за да уживате во стапката на награда за упатување до 50%! Аплицирај сега

Poloniex Official го задржува правото на конечно толкување и ревизија на оваа програма. Доколку е потребно, Poloniex Official има право да ги менува деталите за програмата по сопствено наоѓање без претходно известување до вас. Во случај на измена, ажурирањата веднаш ќе бидат објавени на официјалната веб-страница на Poloniexs. Ве молиме проверете ги најновите информации навремено на нашата веб-страница. Со продолжување на учеството во програмата по објавувањето на горенаведените промени, се смета дека сте се согласиле и сте ги прифатиле промените на Poloniexs во деталите за програмата. Доколку не се согласувате со измените на деталите на оваа програма, веднаш треба да се повлечете од оваа програма.

Poloniex го задржува правото да ги дисквалификува сите корисници за кои се знае или постои сомневање дека ги измамиле или ги прекршиле правилата (на пример, корисници кои користеле повеќе сметки за да го поканат него и себеси). Учесниците нема да се вклучат во нелегални активности во име на Poloniex, а оние кои ги прекршуваат правилата и прописите на Poloniex ќе одговараат.

Предупредување за ризик: Фјучерс е иновативен финансиски производ кој вклучува висок ризик и бара големо знаење. Ве молиме бидете внимателни кога донесувате одлуки за тргување. Ви благодариме за поддршката на Poloniex Futures!

Thank you for rating.