Poloniex Programi i Filialit - Poloniex Albania - Poloniex Shqipëria

Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në Poloniex

Detajet e programit:

Niveli

Shpërblimi i referimit

Zbritje tregtare

Norma e shpërblimit të ftuesve

Periudha e vlefshmërisë

Norma e zbritjes për të ftuarit

Periudha e vlefshmërisë

Programi bazë

20%

E pakufizuar

10%

60 ditë

Programi i referimit Poloniex-Stars

( Apliko tani )

Deri në 50%

E pakufizuar

10%

60 ditë

 • Shpërblimet do t'u paguhen ftuesve dhe referuesve një herë në ditë në USDT;
 • Shpërblimet e tregtimit spot dhe marzh llogariten bazuar në tarifat neto të tregtimit të spotit dhe marzhit të paguara nga referimet. Shpërblimet bazë të referimit të së ardhmes llogariten bazuar në tarifat e tregtimit të krijuara nga vëllimi aktual i tregtimit të të ardhmes të referimeve;
 • Nuk ka asnjë kufizim kohor për shpërblimet e tregtimit të ftuesve, ndërsa referimet kanë të drejtë të marrin shpërblimet deri në 60 ditë nga data e regjistrimit të tyre. Nuk ka asnjë kufizim kohor për shpërblimet e tregtimit të së ardhmes të ftuesve, ndërsa referimet kanë të drejtë të marrin shpërblime deri në 60 ditë nga dita kur ata mundësojnë tregtimin e së ardhmes. Megjithatë, shpërblimet e ftuesve do të jenë të pavlefshme pasi referimet e tyre të bëhen VIP ose krijues të tregut;
 • Përdoruesit e nivelit 1 dhe 2 mund të marrin pjesë në programin e referimit. Nuk ka kufi për numrin e përdoruesve që çdo llogari mund të ftojë. Një referim mund të lidhet vetëm me një ftues dhe referimi duhet të fusë kodin e referimit të ftuesve kur krijon një llogari Poloniex;
 • Klientët nuk mund të ftojnë llogari të zotëruara ose të kontrolluara nga klientët ekzistues të Poloniex. Pasi të zbulohet kjo sjellje, ju do të skualifikoheni nga Programi i Referimit dhe të gjitha shpërblimet e papaguara të referimit të fituara ose të grumbulluara do të anulohen menjëherë;
 • Ne nuk jemi në gjendje të pranojmë referime nga dhe nuk mund të paguajmë shpërblime për llogaritë e klientëve që janë të ngrira, të mbyllura ose të bazuara jashtë një shteti në listën tonë të vendeve të ndaluara.
 • Poloniex Official rezervon të drejtën e interpretimit dhe rishikimit përfundimtar të këtij programi. Nëse është e nevojshme, Poloniex Official ka të drejtë të modifikojë detajet e programit sipas gjykimit të tij pa njoftim paraprak për ju. Në rast të një modifikimi, përditësimet do të njoftohen menjëherë në faqen zyrtare të Poloniexs. Ju lutemi kontrolloni informacionin më të fundit në kohë në faqen tonë të internetit. Duke vazhduar të merrni pjesë në program pas shpalljes së ndryshimeve të mësipërme, ju konsiderohet se keni rënë dakord dhe keni pranuar ndryshimet e Poloniexs në detajet e programit. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimet në detajet e këtij programi, duhet të tërhiqeni menjëherë nga ky program;
 • Poloniex rezervon të drejtën të skualifikojë çdo përdorues që dihet ose dyshohet se kanë mashtruar ose shkelur rregullat, në të cilat raste të gjitha shpërblimet e pashpërndara do të pastrohen menjëherë. Pjesëmarrësit nuk do të përfshihen në aktivitete të paligjshme në emër të Poloniex, dhe ata që shkelin rregullat dhe rregulloret e Poloniexs do të mbahen përgjegjës.

Rregullat dhe kushtet:

 1. Si të ftoni : Ju mund të ftoni miqtë tuaj të regjistrohen në Poloniex dhe të mundësojnë tregtimin e së ardhmes përmes lidhjes së referimit ose kodit që ju ndani. Për çdo tarifë tregtimi të shkaktuar nga miqtë që ju ftoni, do të gjenerohet një pjesë korresponduese e shpërblimeve të tregtimit (shpërblime referimi dhe zbritje tregtare);
 • Nuk ka kufi për numrin e referimeve të një llogarie;
 • Nëse tarifat lindin nga tregtimi i të ardhmes së miqve tuaj, ju kërkohet të aktivizoni llogarinë tuaj të së ardhmes në mënyrë që të merrni shpërblimet;
 • Për të marrë lidhjen dhe kodin tuaj ekskluziv të referimit, ju lutemi hyni në llogarinë tuaj nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të Poloniex dhe më pas klikoni në Cilësimet - Referralet ;
 1. Si të merrni shpërblime : Shpërblimet e tregtimit do të shpërndahen në llogaritë tregtare të ftuesve dhe të ftuarve në USDT ;
 • 20% shpërblimet bazë të referimit të së ardhmes për ftuesit do të shpërndahen në llogaritë e tyre të së ardhmes në T+1 ditën (të nesërmen) në USDT;
 • Zbritjet 10% të tregtimit të së ardhmes për të ftuarit llogariten 60 ditë pasi ata kanë aktivizuar tregtimin e të ardhmes dhe shpërndahen në llogaritë e tyre të së ardhmes në T+1 ditën (të nesërmen) në USDT. Aktualisht, nuk ka kufizime se sa shpërblime referimi të së ardhmes dhe zbritje tregtare mund të fitojnë ftuesit dhe të ftuarit;
 1. Periudha e vlefshmërisë për shpërblimet e tregtimit :
 • Periudha e vlefshmërisë për shpërblimet e referimit të ftuesve : Shpërblimet bazë të referimit të së ardhmes të fituara nga ftuesit kur të ftuarit tregtojnë kontrata të së ardhmes nuk i nënshtrohen asnjë kufiri për sa i përket periudhës së vlefshmërisë.Shënim: Vetëm regjistrimet e reja mund të gjenerojnë shpërblime referimi pasi të hyjë në fuqi programi i referimit të së ardhmes;
 • Periudha e vlefshmërisë për zbritjet e tregtimit të së ardhmes për të ftuarit : Duke filluar nga data e aktivizimit të llogarive të tyre të së ardhmes , të ftuarit do të gëzojnë 60 ditë zbritje të tregtimit të së ardhmes.Shënim: Vetëm regjistrimet e reja mund të gjenerojnë zbritje tregtare pasi të hyjë në fuqi programi i referimit të së ardhmes;
 1. Llogaritja e shpërblimit :
 • Shpërblimet bazë të referimit për ftuesin = vëllimi aktual i tregtimit të së ardhmes i të ftuarit * tarifa e tregtimit * shkalla e shpërblimit të ftuesve
 • Zbritje tregtare për të ftuarin = vëllimi aktual i tregtimit të së ardhmes i të ftuarit * tarifa e tregtimit * norma e zbritjes së të ftuarve
 • Shpërblimet e referimit të së ardhmes nuk zbatohen kur të ftuarit janë VIP-a të së ardhmes ose krijues të tregut
 1. Bashkohuni me Programin e Referimit të Poloniexs Stars për të shijuar një normë shpërblimi referimi deri në 50%! Apliko tani

Poloniex Official rezervon të drejtën e interpretimit dhe rishikimit përfundimtar të këtij programi. Nëse është e nevojshme, Poloniex Official ka të drejtë të modifikojë detajet e programit sipas gjykimit të tij pa njoftim paraprak për ju. Në rast të një modifikimi, përditësimet do të njoftohen menjëherë në faqen zyrtare të Poloniexs. Ju lutemi kontrolloni informacionin më të fundit në kohë në faqen tonë të internetit. Duke vazhduar të merrni pjesë në program pas shpalljes së ndryshimeve të mësipërme, ju konsiderohet se keni rënë dakord dhe keni pranuar ndryshimet e Poloniexs në detajet e programit. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimet në detajet e këtij programi, duhet të tërhiqeni menjëherë nga ky program.

Poloniex rezervon të drejtën të skualifikojë çdo përdorues që dihet ose dyshohet se kanë mashtruar ose shkelur rregullat (për shembull, përdoruesit që kanë përdorur shumë llogari për të ftuar atë dhe veten). Pjesëmarrësit nuk do të përfshihen në aktivitete të paligjshme në emër të Poloniex, dhe ata që shkelin rregullat dhe rregulloret e Poloniexs do të mbahen përgjegjës.

Paralajmërim për rrezikun: Kontrata e së ardhmes është një produkt financiar inovativ që përfshin rrezik të lartë dhe kërkon njohuri të gjera. Ju lutemi kini kujdes kur merrni vendime tregtare. Faleminderit për mbështetjen e Poloniex Futures!

Thank you for rating.