Poloniex Affiliate programma - Poloniex Netherlands - Poloniex Nederland

Hoe u zich kunt aansluiten bij het partnerprogramma en partner kunt worden in Poloniex

Programmadetails:

Laag

Verwijzingsbeloning

Handelskorting

Beloningspercentage voor uitnodigers

Geldigheidsduur

Kortingspercentage voor genodigden

Geldigheidsduur

Basisprogramma

20%

Onbeperkt

10%

60 dagen

Poloniex-Stars-verwijzingsprogramma

( Nu toepassen )

Tot 50%

Onbeperkt

10%

60 dagen

 • Beloningen worden eenmaal per dag uitbetaald in USDT aan uitnodigers en verwijzingen;
 • Spot- en margehandelsbeloningen worden berekend op basis van de netto spot- en margehandelskosten die door verwijzingen worden betaald. Basisbeloningen voor verwijzingen naar futures worden berekend op basis van de handelskosten die worden gegenereerd door het werkelijke handelsvolume van de verwijzingen naar futures;
 • Er is geen tijdslimiet voor beloningen voor spot- en margehandel door uitnodigers, terwijl verwijzingen in aanmerking komen voor het ontvangen van de beloningen gedurende maximaal 60 dagen vanaf hun aanmeldingsdatum. Er is geen tijdslimiet voor de beloningen voor het verhandelen van futures voor genodigden, terwijl verwijzingen in aanmerking komen voor het ontvangen van de beloningen gedurende maximaal 60 dagen vanaf de dag waarop ze de handel in futures inschakelen. De beloningen voor uitnodigers zijn echter ongeldig zodra hun verwijzingen VIP's of marktmakers worden;
 • Gebruikers van niveau 1 en 2 kunnen deelnemen aan het verwijzingsprogramma. Er is geen limiet aan het aantal gebruikers dat elk account kan uitnodigen. Een verwijzing kan slechts aan één uitnodiger worden gekoppeld en de verwijzing moet de verwijzingscode van de uitnodiger invoeren bij het aanmaken van een Poloniex-account;
 • Klanten kunnen geen accounts uitnodigen die eigendom zijn van of beheerd worden door bestaande Poloniex-klanten. Zodra dit gedrag wordt gedetecteerd, wordt u gediskwalificeerd voor het verwijzingsprogramma en worden alle onbetaalde verdiende of opgebouwde verwijzingsbeloningen onmiddellijk geannuleerd;
 • We kunnen geen verwijzingen accepteren en geen beloningen uitbetalen aan klantaccounts die bevroren, gesloten of gevestigd zijn in een land dat op onze lijst met verboden landen staat.
 • Poloniex Official behoudt zich het recht voor op de definitieve interpretatie en herziening van dit programma. Indien nodig heeft Poloniex Official het recht om de programmadetails naar eigen goeddunken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. In geval van een wijziging worden updates onmiddellijk aangekondigd op de officiële website van Poloniex. Controleer de laatste informatie tijdig op onze website. Door na de aankondiging van bovenstaande wijzigingen aan het programma te blijven deelnemen, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen van Poloniex in de programmadetails en deze te hebben geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de details van dit programma, dient u zich onmiddellijk uit dit programma terug te trekken;
 • Poloniex behoudt zich het recht voor om gebruikers te diskwalificeren waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze vals hebben gespeeld of de regels hebben overtreden, in welke gevallen alle niet-uitgedeelde beloningen onmiddellijk worden gewist. Deelnemers mogen zich niet inlaten met illegale activiteiten in naam van Poloniex, en degenen die de regels en voorschriften van Poloniex overtreden, zullen ter verantwoording worden geroepen.

Regels en voorwaarden:

 1. Hoe uit te nodigen : U kunt uw vrienden uitnodigen om zich aan te melden voor Poloniex en futureshandel in te schakelen via de verwijzingslink of code die u deelt. Voor elke handelsvergoeding die wordt betaald door de vrienden die u uitnodigt, wordt een overeenkomstig deel van de handelsbeloningen gegenereerd (verwijzingsbeloningen en handelskortingen);
 • Er is geen limiet aan het aantal verwijzingen van een account;
 • Als de kosten voortvloeien uit de futureshandel van uw vrienden, bent u verplicht uw futuresrekening in te schakelen om de beloningen te ontvangen;
 • Om uw exclusieve verwijzingslink en code te ontvangen, logt u in op uw account via de officiële Poloniex-website en klikt u vervolgens op Instellingen - Verwijzingen ;
 1. Hoe beloningen te ontvangen : Handelsbeloningen worden verdeeld over handelsaccounts van zowel uitnodigers als genodigden in USDT ;
 • De 20% basisbeloningen voor futures-verwijzingen voor de uitnodigers worden op T+1 dag (de volgende dag) in USDT naar hun futures-accounts gedistribueerd;
 • De kortingen van 10% op futureshandel voor genodigden worden berekend 60 dagen nadat zij futureshandel hebben ingeschakeld, en worden op T+1 dag (de volgende dag) in USDT naar hun futuresrekeningen gedistribueerd. Momenteel zijn er geen grenzen aan hoeveel futures-verwijzingsbeloningen en handelskortingen de uitnodigers en genodigden kunnen verdienen;
 1. Geldigheidsduur voor handelsbeloningen :
 • Geldigheidsduur voor doorverwijzingsbeloningen van uitnodigers : De basisverwijzingsbeloningen voor futures die door uitnodigers worden verdiend wanneer de genodigden futures verhandelen, zijn niet onderworpen aan enige limiet in termen van geldigheidsperiode.Opmerking: alleen nieuwe aanmeldingen kunnen verwijzingsbeloningen genereren nadat het Futures-verwijzingsprogramma van kracht is geworden;
 • Geldigheidsduur voor kortingen voor genodigden op futureshandel : Vanaf de datum waarop hun futuresrekeningen worden geactiveerd , kunnen genodigden 60 dagen profiteren van kortingen op futureshandel.Opmerking: alleen nieuwe aanmeldingen kunnen handelskortingen genereren nadat het futures-verwijzingsprogramma van kracht wordt;
 1. Beloningsberekening :
 • Basisverwijzingsbeloningen voor de uitnodiger = feitelijk handelsvolume in futures van de genodigde * handelskosten * beloningspercentage van de uitnodiger
 • Handelskortingen voor de genodigde = feitelijk handelsvolume in futures van de genodigde * handelskosten * kortingspercentage voor genodigden
 • Futures-verwijzingsbeloningen zijn niet van toepassing als de genodigden futures-VIP's of marktmakers zijn
 1. Sluit u aan bij het Poloniex Stars-verwijzingsprogramma en profiteer van een verwijzingsbeloning tot 50%! Nu toepassen

Poloniex Official behoudt zich het recht voor op de definitieve interpretatie en herziening van dit programma. Indien nodig heeft Poloniex Official het recht om de programmadetails naar eigen goeddunken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. In geval van een wijziging worden updates onmiddellijk aangekondigd op de officiële website van Poloniex. Controleer de laatste informatie tijdig op onze website. Door na de aankondiging van bovenstaande wijzigingen aan het programma te blijven deelnemen, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen van Poloniex in de programmadetails en deze te hebben geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de details van dit programma, dient u zich onmiddellijk uit dit programma terug te trekken.

Poloniex behoudt zich het recht voor om gebruikers te diskwalificeren waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze vals hebben gespeeld of de regels hebben overtreden (bijvoorbeeld gebruikers die meerdere accounts hebben gebruikt om zichzelf en zichzelf uit te nodigen). Deelnemers mogen zich niet inlaten met illegale activiteiten in naam van Poloniex, en degenen die de regels en voorschriften van Poloniex overtreden, zullen ter verantwoording worden geroepen.

Risicowaarschuwing: Futures-contract is een innovatief financieel product dat een hoog risico met zich meebrengt en uitgebreide kennis vereist. Wees voorzichtig bij het nemen van handelsbeslissingen. Bedankt voor uw steun aan Poloniex Futures!

Thank you for rating.