Poloniex Program partnerski - Poloniex Poland - Poloniex Polska

Jak dołączyć do Programu Partnerskiego i zostać Partnerem w Poloniexie

Szczegóły programu:

Szczebel

Nagroda za polecenie

Rabat handlowy

Stawka nagrody dla zapraszających

Okres ważności

Zaproszeni stawka rabatu

Okres ważności

Podstawowy program

20%

Nieograniczony

10%

60 dni

Program polecający Poloniex-Stars

( Aplikuj teraz )

Do 50%

Nieograniczony

10%

60 dni

 • Nagrody będą wypłacane osobom zapraszającym i poleconym raz dziennie w USDT;
 • Nagrody za transakcje kasowe i marżowe są obliczane na podstawie opłat netto za transakcje kasowe i marżowe uiszczanych przez poleconych. Podstawowe nagrody za polecenie kontraktów futures są obliczane na podstawie opłat transakcyjnych generowanych przez rzeczywisty wolumen handlu kontraktami futures przez poleconych;
 • Nie ma ograniczeń czasowych dla nagród za transakcje kasowe i depozytowe dla zapraszających, natomiast osoby polecone są uprawnione do otrzymania nagród przez maksymalnie 60 dni od daty rejestracji. Nagrody za handel kontraktami futures dla zapraszających nie są ograniczone czasowo, natomiast osoby polecone są uprawnione do otrzymania nagród przez maksymalnie 60 dni od dnia, w którym umożliwią handel kontraktami futures. Jednakże nagrody dla zapraszających staną się nieważne, gdy ich polecenia staną się VIP-ami lub animatorami rynku;
 • Użytkownicy poziomu 1 i 2 mogą uczestniczyć w programie poleceń. Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników, których każde konto może zaprosić. Polecony może być powiązany tylko z jedną osobą zapraszającą, a osoba polecająca musi wpisać kod polecający osoby zapraszającej podczas tworzenia konta Poloniex;
 • Klienci nie mogą zapraszać kont posiadanych lub kontrolowanych przez istniejących klientów Poloniex. Po wykryciu takiego zachowania zostaniesz zdyskwalifikowany z Programu poleceń, a wszystkie niewypłacone lub naliczone nagrody za polecenie zostaną natychmiast anulowane;
 • Nie możemy przyjmować poleceń i nie możemy wypłacać nagród na konta klientów, które są zamrożone, zamknięte lub których siedziba znajduje się poza krajem znajdującym się na naszej liście krajów zabronionych.
 • Poloniex Oficjalny zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i rewizji niniejszego programu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Poloniex urzędnik ma prawo modyfikować szczegóły programu według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku modyfikacji aktualizacja zostanie natychmiast ogłoszona na oficjalnej stronie Poloniexu. Prosimy o sprawdzanie najświeższych informacji na naszej stronie internetowej. Kontynuowanie uczestnictwa w programie po ogłoszeniu powyższych zmian oznacza zgodę i akceptację zmian Poloniexs w szczegółach programu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zmiany szczegółów tego programu, powinieneś natychmiast wycofać się z tego programu;
 • Poloniex zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wszelkich użytkowników, o których wiadomo lub podejrzewa się, że oszukali lub złamali zasady, w takim przypadku wszystkie nieprzydzielone nagrody zostaną natychmiast rozliczone. Uczestnikom nie wolno angażować się w nielegalną działalność w imieniu Poloniexu, a osoby naruszające regulamin Poloniexu zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Zasady i warunki:

 1. Jak zaprosić : Możesz zaprosić swoich znajomych do zarejestrowania się w Poloniex i umożliwienia handlu kontraktami terminowymi za pośrednictwem linku polecającego lub kodu, który udostępniasz. Za każdą opłatę handlową poniesioną przez zaproszonych znajomych zostanie wygenerowana odpowiednia część nagród handlowych (nagrody za polecenie i rabaty handlowe);
 • Nie ma ograniczeń co do liczby poleceń konta;
 • Jeśli opłaty wynikają z handlu kontraktami terminowymi Twoich znajomych, musisz włączyć swoje konto futures , aby otrzymać nagrody;
 • Aby otrzymać ekskluzywny link polecający i kod, zaloguj się na swoje konto poprzez oficjalną stronę Poloniex, a następnie kliknij Ustawienia - Polecenia ;
 1. Jak otrzymać nagrody : Nagrody handlowe zostaną rozdzielone na konta handlowe zarówno osób zapraszających, jak i zaproszonych w USDT ;
 • 20% podstawowych nagród za polecenie kontraktów futures dla zapraszających zostanie przesłanych na ich konta futures w dniu T+1 (następnego dnia) w USDT;
 • Rabaty w wysokości 10% na transakcje futures dla zaproszonych osób są obliczane 60 dni po włączeniu przez nich handlu kontraktami futures i przekazywane na ich konta futures w dniu T+1 (następnego dnia) w USDT. Obecnie nie ma ograniczeń co do tego, ile nagród za polecenie kontraktów futures i rabatów handlowych mogą zarobić osoby zapraszające i zaproszone;
 1. Okres ważności nagród handlowych :
 • Okres ważności nagród za polecenie zapraszających : Podstawowe nagrody za polecenie kontraktów futures uzyskiwane przez zapraszających, gdy zaproszeni goście handlują kontraktami futures, nie podlegają żadnym ograniczeniom pod względem okresu ważności.Uwaga: Tylko nowe rejestracje mogą generować nagrody za polecenie po wejściu w życie programu poleceń futures;
 • Okres ważności rabatów na transakcje futures dla zaproszonych osób : Począwszy od daty udostępnienia ich rachunków futures , zaproszeni goście będą mogli cieszyć się 60-dniowymi rabatami na transakcje futures.Uwaga: Tylko nowe rejestracje mogą generować rabaty handlowe po wejściu w życie programu polecania kontraktów futures;
 1. Kalkulacja nagrody :
 • Podstawowe nagrody za polecenie dla zapraszającego = rzeczywisty wolumen transakcji futures zaproszonej osoby * opłata transakcyjna * stawka nagrody dla zapraszającego
 • Rabaty handlowe dla zaproszonej osoby = rzeczywisty wolumen transakcji futures zaproszonej osoby * opłata transakcyjna * stawka rabatu dla zaproszonej osoby
 • Nagrody za polecenie kontraktów futures nie mają zastosowania, jeśli zaproszonymi osobami są VIP-y futures lub animatorzy rynku
 1. Dołącz do programu poleceń Poloniexs Stars i ciesz się premią za polecenie aż do 50%! Aplikuj teraz

Poloniex Oficjalny zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i rewizji niniejszego programu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Poloniex urzędnik ma prawo modyfikować szczegóły programu według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku modyfikacji aktualizacja zostanie natychmiast ogłoszona na oficjalnej stronie Poloniexu. Prosimy o sprawdzanie najświeższych informacji na naszej stronie internetowej. Kontynuowanie uczestnictwa w programie po ogłoszeniu powyższych zmian oznacza zgodę i akceptację zmian Poloniexs w szczegółach programu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zmiany szczegółów tego programu, powinieneś natychmiast wycofać się z tego programu.

Poloniex zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego użytkownika, o którym wiadomo lub podejrzewa się, że oszukał lub złamał zasady (na przykład użytkownicy, którzy korzystali z wielu kont, aby zaprosić siebie i siebie). Uczestnikom nie wolno angażować się w nielegalną działalność w imieniu Poloniexu, a osoby naruszające regulamin Poloniexu zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakt futures to innowacyjny produkt finansowy obarczony wysokim ryzykiem i wymagający dużej wiedzy. Prosimy o zachowanie ostrożności przy podejmowaniu decyzji handlowych. Dziękujemy za wsparcie Poloniex Futures!

Thank you for rating.