Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex


Cách tạo tài khoản Poloniex [PC]

Bước 1: Truy cập poloniex.com và nhấp vào [Đăng ký ]

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

Bước 2: bạn sẽ thấy trang Đăng ký

1. Nhập địa chỉ Email của bạn
2. Đặt mật khẩu đăng nhập
3. Xác nhận mật khẩu của bạn
4. Nếu bạn được người khác mời, hãy nhập mã giới thiệu của bạn . Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.
5. Bấm để xác minh
6. Kiểm tra Bằng cách đăng ký Tôi đồng ý rằng tôi từ 18 tuổi trở lên, ...
7. Bấm vào [Đăng ký]

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

Bước 3: Kiểm tra Email của bạn và sau đó nhấp vào [xác minh Email của tôi]
Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

Xin chúc mừng, Bây giờ bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản Poloniex của mình.

Cách tạo tài khoản Poloniex [Di động]

Cách tạo tài khoản Poloniex [APP]

Bước 1: Mở Ứng dụng Poloniex [ Ứng dụng Poloniex iOS ] hoặc [ Ứng dụng Poloniex Android ] bạn đã tải xuống, nhấp vào [ Cài đặt] .

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex


Bước 2 : Bấm vào [Đăng ký ]

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex


Bước 3 : bạn sẽ thấy trang Đăng ký

1. Nhập địa chỉ Email của bạn
2. Đặt mật khẩu đăng nhập
3. Xác nhận mật khẩu của bạn
4. Nếu bạn được người khác mời, hãy nhập mã giới thiệu của bạn . Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.
5. Bấm để xác minh
6. Kiểm tra Bằng cách đăng ký Tôi đồng ý rằng tôi từ 18 tuổi trở lên, ...
7. Bấm vào [Đăng ký]

Cách tạo tài khoản giao dịch trên PoloniexCách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

Bước 4: Kiểm tra Email của bạn và sau đó nhấp vào [xác minh Email của tôi]
Cách tạo tài khoản giao dịch trên PoloniexCách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

Xin chúc mừng, Bây giờ bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản Poloniex của mình.

Tạo qua Web di động (H5)


Bước 1: Mở Poloniex.com trên điện thoại của bạn, nhấp vào [ Bắt đầu ]

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex


Bước 2 : bạn sẽ thấy trang Đăng ký

1. Nhập địa chỉ Email của bạn
2. Đặt mật khẩu đăng nhập
3. Xác nhận mật khẩu của bạn
4. Nếu bạn được người khác mời, hãy nhập mã giới thiệu của bạn . Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.
5. Bấm để xác minh
6. Kiểm tra Bằng cách đăng ký Tôi đồng ý rằng tôi từ 18 tuổi trở lên, ...
7. Bấm vào [Đăng ký]

Cách tạo tài khoản giao dịch trên PoloniexCách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex


Bước 3: Kiểm tra Email của bạn và sau đó nhấp vào [xác minh Email của tôi]

Cách tạo tài khoản giao dịch trên PoloniexCách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

Xin chúc mừng, Bây giờ bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản Poloniex của mình.

Tải xuống ứng dụng Poloniex


Tải xuống ứng dụng Poloniex iOS

1. Đăng nhập bằng ID Apple của bạn, mở App Store.

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex


2. Chọn biểu tượng tìm kiếm ở góc dưới bên phải; hoặc Nhấp vào liên kết này sau đó mở nó trên điện thoại của bạn: https://www.poloniex.com/mobile/download/inner

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex


3. Nhập [ Poloniex] vào thanh tìm kiếm và nhấn [search];Nhấn [GET] để tải xuống.

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

Tải xuống ứng dụng CoinEx Android

1. Mở Google Play, nhập [Poloniex] vào thanh tìm kiếm và nhấn [search] ; Hoặc Nhấp vào liên kết này sau đó mở nó trên điện thoại của bạn: https://www.poloniex.com/mobile/download/inner
Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

2. Nhấp vào [Cài đặt] để tải xuống;

Cách tạo tài khoản giao dịch trên Poloniex

3. Quay lại màn hình chính và mở Ứng dụng Poloniex để bắt đầu .

Thank you for rating.